POLITYKA PRYWATNOŚCI

Bezpieczeństwo i prywatność Twoich danych jest dla nas priorytetem. Zależy nam na tym również, aby klarownie przedstawiać zasady i warunki przetwarzania przez nas danych osobowych osób odwiedzających nasze serwisy internetowe, aplikujących do nas do pracy lub korzystających z naszych usług.

Stosujemy w ramach naszej firmy szereg środków bezpieczeństwa dotyczących przetwarzania danych osobowych, m.in. zaawansowane zabezpieczenia fizyczne, techniczne oraz środki na poziomie organizacyjnym. Wdrożyliśmy także przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako "RODO"). Regularnie dokonujemy przeglądów naszych procedur, rozwiązań technicznych i praktyk dotyczących przetwarzania danych osobowych.

W niniejszej informacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej lub naszych usług. Prosimy o uważne jej przeczytanie.

1. Administrator Danych Osobowych

Jeżeli odwiedzasz naszą stronę internetową, dokonujesz rejestracji używając formularzy na naszych stronach internetowych, aplikujesz do nas do pracy lub kontaktujesz się z nami bezpośrednio, Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy my tj.

FOG CITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-797) przy ul. Klimczaka 16 lok. 102, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000476819, o kapitale zakładowym 10.000,00 zł.

W sytuacji gdy posiadasz konto użytkownika w aplikacji lub usłudze świadczonej przez nas na rzecz podmiotu trzeciego (naszego klienta), to ten podmiot trzeci, decydujący o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, jest administratorem Twoich danych osobowych, my zaś pełnimy jedynie rolę przetwarzającego dane osobowe. W razie wątpliwości w tym zakresie zawsze możesz skontaktować się z nami drogą e-mailową lub listownie.

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy na mocy:

1. artykułu. 6 ust. 1 lit. a) RODO, gdy wyraziłeś(aś) zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w celach wskazanych poniżej:

a) zapewnienie możliwości obsługi zapytań kierowanych do naszej firmy;

b) prowadzenie procesów rekrutacyjnych;

c) organizacja eventów, szkoleń lub spotkań;

d) wysyłka newslettera;

e) obsługa płatności online;

2. artykułu. 6 ust. 1 lit. b) RODO jako czynności niezbędne do wykonania umowy, w celach wskazanych poniżej:

a) umożliwienie świadczenia usług informatycznych;

b) zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy;

c) zapewnienie usług pomocy technicznej;

3. artykułu 6 ust. 1 lit. f) RODO, jako prawnie uzasadniony interes naszej firmy, w celach wskazanych poniżej:

a) umożliwienie marketingu naszych usług;

Jednocześnie informujemy, że możemy podejmować w oparciu o Twoje dane osobowe zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

W sytuacji jeżeli pełnimy rolę przetwarzającego, dane osobowe przetwarzamy na mocy upoważnienia udzielonego nam przez podmiot trzeci (naszego klienta), który jest administratorem tych danych osobowych i który zawarł z nami umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych regulującą zasady naszej współpracy.

3. Zakres, miejsce przetwarzania i źródło pochodzenia danych osobowych

Dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy to Twoje dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, nazwa firmy, stanowisko) oraz kontaktowe (adres e-mail, telefon).

Dane osobowe otrzymujemy od Ciebie gdy uzupełnisz formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej lub skontaktujesz się z nami i przekażesz nam swoje dane np. wysyłając do nas wiadomość e-mail.

Dane osobowe powierzają nam, jako firmie “przetwarzającej”, nasi Klienci, na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pragniemy Cię poinformować, że Twoje dane osobowe przetwarzamy na terenie Europejskiego Obszar Gospodarczego (“EOG”), przy czym mogą one być przekazane także do kraju poza obszarem EOG, pod warunkami określonymi w rozdziale V RODO, tj. do krajów wobec których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, o którym mowa w art. 45 RODO.

4. Twoje uprawnienia wobec nas w zakresie przetwarzanych danych

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić należyte środki  fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Twoich danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem lub też dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zaś RODO.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W niektórych przypadkach, pomimo zgłoszenia przez Ciebie wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych, możemy być zobowiązani do ich dalszego przechowywania, w zakresie niezbędnym do celów wywiązania się z prawnego obowiązku lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres:  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

5. Udostępnianie danych osobowych

Informujemy, że Twoje dane przekazujemy następującym kategoriom odbiorców:

6. Okres przechowywania danych osobowych

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji danej sprawy, zapytania lub Umowy oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z realizacją przez nas sprawy, zapytania lub Umowy oraz na okres wynikający z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów prawa podatkowego.

W sytuacji gdy pełnimy rolę podmiotu przetwarzającego i przetwarzamy dane osobowe na rzecz naszych klientów (będących ich administratorami w rozumieniu RODO), dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w okresie trwania umowy zawartej pomiędzy nami a Klientem. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy z klientem, na warunkach wskazanych w umowie zawartej z danym klientem, dokonujemy nieodwracalnego usunięcia  danych osobowych z naszych rejestrów.

7. Wykorzystanie plików cookies

Pliki “cookies” są niewielkimi plikami tekstowymi, zapisywanymi i przechowywanymi na urządzeniu końcowym (np. laptopie, tablecie lub smartfonie), w trakcie przeglądania stron internetowych. Pliki mogą zawierać: nazwę strony internetowej, czas czy unikalny numer służący do identyfikacji urządzenia, z jakiego korzysta odwiedzający stronę internetową. Pliki te pozwalają m.in. na wyświetlać strony internetowe dostosowane do jego indywidualnych preferencji (np. umożliwiają wyświetlenie strony internetowej w języku użytkownika „zapamiętanym” przez te pliki).

Przechowujemy i wykorzystujemy cookies w celu tworzenia statystyk odwiedzin naszych stron internetowych oraz dostosowania treści stron internetowych do Twoich indywidualnych potrzeb, a także w celu usprawnienia ich funkcjonalności.

Przechowujemy pliki cookies dwóch rodzajów:

- sesyjne – przechowywane do chwili zamknięcia przeglądarki internetowej lub opuszczenia strony,

- stałe – przechowywane przez czas określony w ich parametrach lub do momentu usunięcia ich przez użytkownika.

Informujemy Cię, że masz możliwość zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz również usunąć pliki cookies, dokonując odpowiednich zmian w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

Sposoby korzystania oraz usunięcia plików cookies zawarte są w instrukcjach producentów przeglądarek internetowych, które znajdują się pod poniżej zamieszczonymi odnośnikami:

- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer- delete-manage-cookies

- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

- Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history

- Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

- Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy

- Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

8. Statystyki odwiedzin

Na naszych stronach internetowych korzystamy z usługi Google Analytics. Wszelkie informacje dotyczące wykorzystania Google Analytics znajduje się na stronie: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Masz możliwość nie udostępniania Twoich danych dla celów statystyk. Google udostępnia dodatek do popularnych przeglądarek internetowych blokujący Google Analytics, jest on dostępny pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics nie blokuje i nie ogranicza w żaden inny sposób korzystania ze stron internetowej. Inne, popularne programy / dodatki do przeglądarek służące do “blokowanie reklam” także posiadają możliwość blokady przesyłania danych do Google Analytics.

9.  Widgety i platformy społecznościowe

Na naszej stronie internetowej znajdują się funkcje, które umożliwiają udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich, takich jak np.. przycisk “Like” na Facebooku czy widget Twitter, Instagram, Disqus, YouTube, Vimeo. Celem powyższych funkcji jest udoskonalenie udostępniania treści.

Wszystkie z platform społecznościowych, których widgety osadzone zostały na naszych stronach internetowych mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące aktywności ich użytkowników, czynności prowadzone przez te platformy społecznościowe podlegają postanowieniom polityk prywatności publikowanych przez dostawców tych platform społecznościowych, na ich stronach internetowych.

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami na adres e-mail: info@fogcity.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres: FOG CITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Klimczaka 16 lok. 102, 02-797 Warszawa